maxiobrazovka.sk FX Vision-LED obrazovky, digitálne bilboardy

maxiobrazovka.sk
Title: FX Vision-LED obrazovky, digitálne bilboardy
Keywords: LED obrazovky,ve?koplo?né obrazovky,reklamné LED steny,LED panely,digitálne bilborady, Flexi obrazovky, mobilné reklamné obrazovky, LED display, LED screen, ultra tenke LED obrazovky,, reklama, obraz...
Description: FX Vision-LED obrazovky, digitálne bilboardy. Profesionálna obrazová a zvuková technika. Prenájom LED obrazoviek a ozvu?enia pre malé a stredné eventy.
maxiobrazovka.sk is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. maxiobrazovka.sk has 43% seo score.

maxiobrazovka.sk Information

Website / Domain: maxiobrazovka.sk
Website IP Address: 85.239.227.97
Domain DNS Server: ns1.webhouse.sk,ns2.webhouse.sk

maxiobrazovka.sk Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

maxiobrazovka.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

maxiobrazovka.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 09 Aug 2016 07:04:18 GMT

maxiobrazovka.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
LED obrazovky 5 2.20%
ve?koplo?né obrazovky 1 0.70%
reklamné LED steny 0 0.00%
LED panely 0 0.00%
digitálne bilborady 0 0.00%
Flexi obrazovky 0 0.00%
mobilné reklamné obrazovky 0 0.00%
LED display 0 0.00%
LED screen 0 0.00%
ultra tenke LED obrazovky 0 0.00%
reklama 0 0.00%
obraz... 0 0.00%

maxiobrazovka.sk Traffic Sources Chart

maxiobrazovka.sk Similar Website

Domain Site Title
fibreopticfx.co.uk LED Lighting Solutions and Fibre Optic Lights | Fibre Optic FX
digitalne-vahy.sk Digitálne VáHY - Eshop | BRUTTO - vyroba a predaj váh
digitalnemesto.sk Digitálne mesto - elektronické slu?by pre mestá a obce
thermoval.sk Teplomery Thermoval | Digitálne a infra?ervené teplomery
eco-fx.co.uk Eco FX - LED lighting solution consultants
eco-fx.com.au Eco-FX Smarter LED Lighting Solutions Australia
digitelevizia.sk Digitálne televízia - pokrytie, slu?by, poskytovatelia, digitálne vysielanie | Digi TV - Digiteleví...
fxl.com FX Luminaire | LED Landscape Lighting
digitalne-vahy.eu Digitálne váhy ESMAR
fx-vision.info fx-vision - Startseite

maxiobrazovka.sk Alexa Rank History Chart

maxiobrazovka.sk aleax

maxiobrazovka.sk Html To Plain Text

FX Vision-LED obrazovky, digitálne bilboardy Profesionálna obrazová a zvuková technika MARKETING: Podnikajte úspe?ne s LED obrazovkami od FX Vision ...mo?no nemáme najkraj?ie stránky, ale ..... SME NAJLEP?í Ponúkame UHD LED ve?koplo?né obrazovky. PREDAJ - SERVIS - PRENáJOM ECODOT - LED curtain display. Populárne produkty Záznamy: 1 - 4 zo 11 1 | 2 | 3 > >> ?o ponúkame ? Prenájom LED obrazoviek Reklamné plochy Digitálne billboardy ?o je to LED obrazovka? LED obrazovka je multimediálne zobrazovacie médium na báze LED technológie. Základom sú LED diody v prevedení DIP alebo SMD, umiestnené v horizontálno-vertikálnej matrici (kabinet). ?peciálny software ovláda túto matricu tak, aby zobrazil po?dovany obraz. Pod?a prevedenia matrice (kabinetu) rozdelujeme obrazovky do nieko?kych skupín. Viac informácií nájdete v sekcii LED obrazovky. LED obrazovka ako médium-vyhody. LED obrazovka je jednozna?ne najdynamickej?ie sa rozvíjajúce zobrazovacie médium. Jej sledovanos? prevy?uje klasické papierové bilboardy, megaboardy a iné statické reklamy. Vyhodou LED obrazovky je hlavne práca v reálnom ?ase, dynamika, sledovanos? z ve?kej vzdialenosti, vyrazná vidite?nos? pri dennom aj no?nom osvetlení. V porovnní s papierovymi bilboardmi, v reálnom ?ase doká?ete zobrazi? mnohokrát viacej reklamy a upúta? viacej zákazníkov. M??te on-line selektova? vyber reklamy a upúta? cie?ového zákazníka napríklad ke? ide ráno do roboty, alebo na no?ny ?ivot v okolí. LED obrazovka ako médium vie lep?ie zacieli? na potreby zákazníka, práca s ňou je efektívnej?ia, automatizovaná a jednoduchá. Investícia a návratnos?. Ka?dého ná?ho zákazníka zaujíma hlavne "ko?ko to bude stá? a aká dlhá je návratnos? jeho investícií." LED obrazovky sú ur?ite finan?ne náro?nou vstupnou investíciou, preto je rozumné sa poradi? s odborníkmi, kde pod?a Va?ich po?iadaviek Vám pripravíme projekt na mieru. Pod?a istej ?túdie mediálnej agentúry z Loty?ska, návratnos? pri LED obrazovkách prichádza u? po 12-15 mesiacoch. Z na?ich skúseností to m??me len potvrdi?. Dobre pripraveny projekt, kvalitná LED obrazovka a full servis je zárukou spokojnosti na?ich zákazníkov. Menu úvodná stránka LED obrazovky Prenájom techniky Reklamné plochy O nás Kontakt Kalkula?ka Download Vyh?adávanie Vyh?adávanie Kontakt FX Vision s.r.o. Horná 16 Banská Bystrica 974 01 +421 948 480 200 +421 915 838 447 +421 948 909 096 info@maxiobrazovka.sk KALKULA?KA Spo?ítajte si to ! Anketa Pá?ia sa Vám na?e stránky? áno (35) Chcelo by to e?te doplni? (16) Nie,obsah ma nezaujal (32) Celkovy po?et hlasov: 83 Novinky Nobelovu cenu za fyziku roz?iarilo modré LED svetlo 13.04.2015 13:14 Kym 20. storo?ie osvet?ovali ?iarovky, 21. storo?ia bude pod?a v?etkého patri? LED... LED sú minulos?ou. Prichádza CNT 13.04.2015 13:06 Pre?iel len ty?deň, ?o bola udelená Nobelova cena za fyziku za objav LED svietidiel, obrazoviek a... In-po?asie Nájdete nás aj na www.poziadavka.sk úvodná stránka Mapa stránok RSS Tla? FX Vision ? 2013 V?etky práva vyhradené. | Vytvorené slu?bou Webnode

maxiobrazovka.sk Whois

Domain Name: MAXIOBRAZOVKA.SK